Поняття, види і особливості природокористування.

Мета, предмет, об’єкт дисципліни.

Принципи і основні завдання науки.

Методи економіки природокористування.

Поняття, види і особливості природокористування.

Процес експлуатації природних ресурсів з метою задоволення матеріальних потреб суспільства називається природокористуванням. Природокористування може бути раціональним і нераціональним.

Природа та її ресурси є середовищем, об’єктом, результатом життя і господарчої діяльності людей, які приводять як до позитивних, так і до негативних наслідків. Тому необхідна правильна, раціональна організація природо­користування.

Раціональне природокористування – вивчення природних ресурсів, їх ощадлива експлуатація, охорона і відтворення з урахуванням не тільки нинішніх, а й майбутніх інтересів держави.

Поняття раціонального природокористування включає три елементи.

Рис. Основні елементи раціонального природокористування

Економічна ефективність використання природних ресурсів означає отримання максимальної кількості високоякісного продукту за умови мінімального використання ресурсу.

Охорона природних ресурсів та НПС передбачає проведення попереджувальних і профілактичних заходів у процесі виробництва, комплекс заходів з відновлення у процесі виробництва, комплекс заходів з відновлення властивостей і заходів поліпшення якості, що були порушені через господарську діяльність людини.

Відтворення природних ресурсів – відновлення втрачених властивостей і якості природних ресурсів та НПС.

Нераціональне природокористування– тип експлуатації природних ресурсів, за якого вони втрачають здатність до відновлення, неефективно використовуються і є загроза забруднення довкілля.

Нажаль, сучасний стан природокористування може бути охарактеризований як нераціональний, бо він призводить до виснаження (іноді до зникнення) природних ресурсів, навіть таких, що відновлюються, до посилення забруднення навколишнього середовища.

Причин таких явищ достатньо. Насамперед це недостатнє знання законів екології, дуже слабка матеріальна зацікавленість виробників продукції, низька екологічна культура населення, нехтування прямою залежністю екологічного стану країни з економічним та ін.Необхідно прагнути, щоб природокористування було більш раціональним; спиратись на знання, закони та особливості різних природних систем; працювати в напрямах підтримки рівноваги в екосистемах; використовувати можливості науково-технічного прогресу. Нині виникає потреба економічно оцінювати дії та наслідки природокористування.


8766475871009524.html
8766537483916727.html
    PR.RU™