На допомогу студенту

Газони потребують цілеспрямованої системи заходів для забезпечення декоративності, високого пагоноутворення та життєвості рослин. Кращі результати досягаються шляхом виконання заходів з влаштування газону, які визначаються природнокліма­тичними умовами, типом газону, станом ґрунту, порою року, рівнем механізації і об'єднуються в етапи: підготовка основи газону, влаштування рослинної суміші, влаштування газонн

ої дернини тощо.

Для отримання стійкого, довговічного газону, незалежно від домішок, що використовуються, слід ретельно підготувати підґрунтя, надавши йому оптимальної повітропроникності, водопроникності та водоутримуючої здатності, створюючи сприятливі умови для життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і вмісту достатньої кількості засвоюваних поживних речовин. Операції з підготовки ґрунту включають:

· прибирання території від будівельних решток (каміння, залізо, скло, цегла);

· підготовка підґрунтя: якщо підошва основи піщана, то влаштовують глинистий прошарок товщиною 8-10 см; якщо підошва основи глиниста - формують водопроникний шар з піску товщиною 8-10 см; якщо не має потреби у цих роботах, то слід провести розпушування ґрунту основи газону на глибину 15-20 см;

· після прибирання основи газону з кожних 100-150 м2 поверхні взяти зразок вагою 1-1,5 кг для проведення хімічного аналізу ґрунту;

· вирівнювання основи газону;

Майже всі аналізи ґрунту вказують на його низьку родючість. Газони можуть створю­­ва­тись без добавки рослинного ґрунту, з добавкою рослинного ґрунту, з добавкою торфо-мінеральних добрив, з добавкою торфу, осаду стічних вод (ОСВ) тощо.

Оптимальними строками посіву є весна та рання осінь, а для бобових - лише весна. Рекомендується висівати спочатку крупне насіння з загортанням до 3 см, потім дрібне - на глибину до 0,5-1,5 см. Однак це можливо лише при обробці невеликих ділянок газону з ручним посівом і загортанням насіння. Використання механізованого посіву суміші насіння передбачає його рівномірний розподіл по поверхні ґрунту внаслідок ретельного перемішування та загортання насіння в ґрунт, замість якого проводиться мульчування або землювання з товщиною добавок 1-2 см. В якості мульчі використовують провітрений торф, торфо-мінерально-аміачне добриво (ТМАД) або парникову землю. Мульчування слід проводити по вологому ґрунту, тому що при нанесенні мульчі на сухий ґрунт рослини будуть страждати від нестачі вологи, яка буде поглинатись торфом. Для більш рівномірного розподілу мульчі, створення сприятливих умов для проростання насіння та подальшої життєдіяльності рослин проводять післяпосівне трамбування ґрунту. Трамбування ґрунту наближає вологу до насіння і забезпечує більш рівномірні та повні сходи. При трамбуванні ґрунту збільшується дружність появи сходів, зеленіння наступає на 3-5 днів раніше, проростання насіння збільшується майже на 30%. Трамбування слід проводити або вручну, або механічним катком у 2-3 сліди і, залежно від структури ґрунту, вагою катка від 75 до 100 кг. Після посіву насіння необхідно утримувати ґрунт у вологому стані протягом 5 днів, проводячи полив у ранковий або вечірній час. При досягненні травостоєм висоти 7-8 см проводиться скошування газону і газон представляється комісії до здачі в експлуатацію.При влаштуванні газону складається акт на скриті роботи, де вказується: товщина шару рослинного ґрунту, його структура та наявність поживних речовин, склад суміші насіння трав.

Таблиця 6.1

Вихідні дані для виконання практичного завдання N6*

Варіант Агроклі­матична зона Площа за типами газону, х 10-2 га
Декоративні Спортивні Спеціальні
а б В г д є а б в г д є а б в г д є
І
ІІ
ІІІ
ІV
А
Б
І
ІІ
ІІІ
ІV
А
Б
І
ІІ
ІІІ
ІV
А
Б
І
ІІ

Таблиця 6.2

Фрагмент календарного плану робіт із створення партерного газону

N п/п Шифр норм Найменування робіт Вимірник Норма часу на вимірник Терміни виконання, розряд, кратність Машини і механізми
І півріччя
1.5 0.5 п.10 Прибирання території від будівельних решток 100 м2 5,5 ІІІ, 1, 1 Лопата

Завдання:

1. Скласти календарний план робіт з влаштування декоративного газону на новобудові. Варіанти газону в табл.6.1.

2. Скласти акт на скриті роботи по влаштуванню газону.

Очікувані результати:

1. Заповнена таблиця за формою табл. 6.2

2. Акт на скриті роботи за формою Додатку Д.

Контрольні питання:

1. Підготовка території для влаштування декоративних газонів.

2. Підготовка грунтової суміші для газонів.

3. Підготовка посівного матеріалу для влаштування газонів.

4.. Технологія посіву газонної травосуміші.

5. Технологія посадки газонної травосуміші.


РОБОТА 7 – Календарний план робіт з влаштування спортивного газону

Мета роботи:

1. Календарний план робіт з влаштування спортивного газону.


8768084863301985.html
8768138185707032.html
    PR.RU™