ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА: СПИННИЙ МОЗОК

Актуальність теми:Нервова система забезпечує регуляцію всіх життєвих процесів в організмі і його взаємодію із зовнішнім середовищем. Анатомічно нервова система діляться на центральну і периферійну. Вивчення будови і функції спинного мозку, спинномозкового вузла має велике значення для розуміння анатомії, фізіології і клініки захворювань цих важливих органів нервової системи.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функцію спинного мозку, спінального ганглія і нервів.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах білу і сіру речовину спинного мозку, складові спінального ганглія.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні наступні базисні знання уміння.

1. Анатомічна будова спинного мозку, спінального ганглія і нервів. 2. Характеристика нервової тканини. 3. Характеристика глії: види глії.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1.Розвиток спинного мозку і спінального ганглія: тканинні джерела. 2. Будова спинного мозку: біла сіра речовина. 3. Нейроцити і нейроглія спинного мозку. 4. Топографія білої і сірої речовини на поперечному зрізі спинного мозку (уміти намалювати схему). 5. Спинномозковий ганглій: нейроцити, нейроглія. 6. Будова периферійного нерва. 7. Оболонки спинного мозку.

На занятті студенти розбирають домашнє завдання, вивчають і замальовують гістологічні мікропрепарати. Підписи до малюнків виконують удома.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Рис.1.Спинний мозок (поперечний зріз).

Забарвлення: імпрегнація сріблом за Рамоном-і Кахалем

Збільшення: 40х10

Позначення: 1-м'яка мозкова оболонка; 2-спинномозковий канал; 3-сіра речовина; 4-біла речовина; 5-дорсальна серединна перегородка; 6-передня серединна щілина; 7-задні роги; 8-вентральні роги; 9-корінцеві нейроцити, 10-нервові волокна.

Рис.2.Спинномозковий вузол.

Забарвлення: гематоксилін-еозин

Збільшення: 40х10

Позначення: 1-капсула вузла; 2-строма вузла: 3-гнізда нервових волокон; 4-пучки нервових волокон; 5-вентральний корінець; 6-дорсальний корінець; 7-псевдоуніполярний нейроцит; 8-гліоцити.

Рис.3.Поперечний зріз нерва.

Забарвлення: гематоксилін-еозин

Збільшення: 40х10

Позначення: 1-нервове волокно; 2-ендоневрій; 3-периневрій; 4-епіневрій; 5-пучки нервових волокон.

Електронна мікрофотографія (рис. 1)**

Структурні компоненти спинномозкового вузла (зб.7000)

Позначення:1-псевдоуніполярний нейроцит: а)ядро, б)ядерце, в)нейроплазма, 2-цитоплазма мантійного гліоцита, 3-нервові волокна.

Електронна мікрофотографія (рис. 2)

Мантійні гліоцити біля тіла псевдоуніполярного нейроцита (зб.7000)

Позначення:1-нейроцит, 2-гліоцит: а)ядро, б)цитоплазма, в)відросток.

Електронна мікрофотографія (рис. 3)

Сіра речовина спинного мозку (зб.7000)

Позначення:1-корінцевий нейроцит: а)ядро, б)нейроплазма, в)отросток, 2-нейропіль.

Електронна мікрофотографія (рис. 4)

Епендимне вистелення спинномозкового канала (зб.5000)

Позначення:1-Епендимоцит: а)ядро, б)цитоплазма, в)війки, 2-просвіт канала.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріології. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Попадинець О.Г., Волошинович В.М., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Лучків Н.Ю. – Івано-Франківськ: ІМСТА, 2011.

7. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

** Тут і далі нумерація рисунків приведена відповідно до посібника-атласу Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

Заняття 33


8769476793728654.html
8769602011941851.html
    PR.RU™