Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.  

Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.

КПК України у ст. 243 визначає процесуальний порядок залучення експерта до участі в кримінальному провадженні.

За послідовністю проведення дослідження експертизи можуть бути поділені на первинні і повторні, за обсягом дослідження ‑ на основні і додаткові, за складом виконуваних завдань ‑ на однорідні і комплексні. За кількістю осіб, що беруть участь у провадженні досліджень, експертизи поділяються на одноособові і комісійні.

Тема №5

«НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ»

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

ВСТУП

1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

1) Формальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій

2) Документальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій

2. Засоби, що використовуються під час проведення негласних розшукових дій

1) Поняття та зміст засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

2) Ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.

3. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій

4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

5. Зняття інформації з електронних інформаційних систем

6. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія.

7. Спостереження за особою, річчю або місцем

8. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

9. Контроль за вчиненням злочину

1). Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину

2). Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину.

3). Спеціальний слідчий експеримент

4). Імітування обстановки злочину

10. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві

1). Правові засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві

2). Порядок використання результатів окремих негласних слідчих (розшукових) дійПідстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій

1. Формальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових)дій

Питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій вирішується на основі вже отриманої гласної чи негласної інформації, письмових доручень правоохоронних органів, слідчих та посадових осіб, які ведуть кримінальний процес.

Необхідно констатувати, що законодавець дає перелік приводів для застосування підстав проведення оперативно-розшукової діяльності в частині другій ст. 6 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність», але не дає переліку підстав для здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, тому практично негласні слідчі (розшукові) дії мають підстави, аналогічні до підстав проведення оперативно-розшукової діяльності.

Першою з підставдля проведення негласних слідчих (розшукових) дій закон визначає наявність інформації про злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами.

Отже, наявність гласної чи негласної інформації про підготовку злочину буде не тільки приводом до порушення кримінального провадження, а й приводом для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Другою підставоюдля проведення негласних слідчих (розшукових) дій закон визначає наявність інформації про осіб, які готують або вчинили злочини.

Такими, що готують або вчинили злочини, слід вважати тих фізичних осіб, інформація про яких свідчить, що вони причетні до нерозкритих злочинів.

Третьою підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій є наявність інформації про осіб, які переховуються від органів розслідування або ухиляються від відбування кримінальної відповідальності.

До осіб, які переховуються від органів розслідування або ухиляються від відбування кримінального покарання і потребують розшуку, належать: особи, які втекли з-під варти, конвою або караулу; обвинувачені та підсудні, які ухиляються від слідства та суду; особи, обвинувачені у злісному порушенні правил адміністративного нагляду; які переховуються; обвинувачені військовослужбовці, які ухиляються від військової служби; обвинувачені в ухиленні від відбування покарання.

До офіційних даних, які є приводами для заведення розшукових справ, належать: постанови слідчого, прокурора, ухвала суду, слідчого судді про оголошення розшуку обвинуваченого, підсудного, засудженого та доручення його провадження органу, який виконує функцію розшуку; ухвала суду про зміну режиму покарання, яке не пов'язане з позбавленням волі, внаслідок навмисного ухилення засудженого від виконання покарання та заміни одного виду покарання іншим, визначеного вироком суду; висновки органу (інспекції) про навмисне ухилення особи від покарання у вигляді умовного засудження, умовного звільнення та іншого виду покарання, яке не пов'язане з позбавленням волі.


8770003131396117.html
8770058395576246.html
    PR.RU™