Додаток

Таблиця варіантів до схем, що приведені на рис. 2.1, рис. 2.2, рис. 2.3.

Номер варіанту U, В Рис. 2.1 Рис. 2.2 Рис. 2.3
R, Ом L, мГн R, кОм C, мкФ R, Ом C, мкФ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Дослідження схем параметричних стабілізаторів та

Обмежувачів змінної напруги

Мета роботи

Вивчення особливостей роботи і використання параметричних стабілізаторів і обмежувачів напруги.

Використання EWB для виконання роботи

Для дослідження роботи схеми параметричного стабілізатора готується схема відповідно до рис. 3.1.

Рис. 3.1

Параметри стабілітронів містять наступні опції (додатково до тих, що є спільними для діодів):

Zener test current (IZT), A – номінальний струм стабілізації (від одиниць до десятків мА);

Zener test voltage at IZT (VZT), B – напруга стабілізації при номінальному струмі стабілізації;

Reverse breakdown voltage (BV), B – для стабілітронів не нормується.

Напруга джерела живлення задається спочатку приблизно 1,5 UСТ . Для підбору баластного опору та побудови зовнішньої характеристики схеми використовуються потенціометри, роботу з якими було розглянуто у попередній лабораторній роботі.

Для дослідження роботи схем обмежувачів напруги необхідно послідовно підготувати схеми, що наведені на рис. 3.2 і рис. 3.3, з використанням тих же панелей інструментів і панелі Instruments для вибору осцилографа. Як і у попередніх випадках, обов’язковою умовою роботи схеми є наявність загального заземлення.Рис. 3.2 Рис. 3.3


8772192569091182.html
8772220789025625.html
    PR.RU™