Визначення балансу гумусу в грунтах сівозміни

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 15

Баланс гумусу в грунтах сівозміни

№ по-ля Сільсько-господарсь-ка культура Планова урожай-ність, ц/га Вміст гумусу в грунті Мінералі- зується гумусу в рік, т/га Коефіцієнт пере- ведення основної продукції в рос-линні рештки Кількість рослин-них решток, т/га Коефіцієнт гуміфікації рослинних решток Відновлюється гумусу, т Баланс гумусу, (+, -) т
% т/га за рахунок всьо- го
рослинних решток гною
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
В середньому на 1 га
Баланс гумусу =

________________________________________________________________________________________________________


7.2. Визначення балансу поживних речовин в грунтах сівозміни

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 16

Винос поживних речовин запланованим врожаєм культур сівозміни

№ поля Сільсько-господарська культура Планова урожайність, ц/га Винос поживних речовин, кг
на 10 ц основної продукції з 1 га
N Р К N Р К
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Всього
В середньому, кг/га

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 17

Баланс поживних речовин в грунтах сівозміни, кг/га

№ зп. Показники балансу, одиниці виміру Поживні речовини
N Р К
Надходження, кг
1. З органічними добривами
2. З мінеральними добривами
3. З насінням
4. З атмосферними опадами
5. Біологічно фіксований азот: - несимбіотична фіксація - симбіотична фіксація
Всього
Витрати, кг
1. Винос плановим урожаєм
2. Втрати внаслідок ерозії
3. Втрати внаслідок вимивання
4. Газоподібні втрати
Всього
1. Баланс, (+, -) кг
2. Інтенсивність балансу, %
3. Ємкість балансу, кг

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Розділ 8. План використання добрив у сівозміні

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 18

План розподілу добрив у польовій сівозміні в 201_ р.

№ поля Сільсько-господарська культура Норми добрив на 1 га Дози добрив на 1 га, кг
Органічні добрива, т Вапнякові добрива мінераль-ні, кг основне удобрення припосівне удобрення 1 під-живлення 2 під- живлення 3 під-живлення
N Р К осіннє перед- посівне N Р К N P K N Р K N P К
гній, т Вапн. д-ва N Р К N Р К
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
В середньому на 1 га

________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 19

План застосування мікродобрив, бактеріальних добрив та стимуляторів росту у польовій сівозміні в 201_ р.

№ поля Сільсько-господарська культура Норми мікродобрив на 1 га Дози добрив на 1 га, кг
обробка насіння 1 підживлення 2 підживлення 3 підживлення
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 20

Обгрунтування строків, способів, норм, доз і форм внесення добрив у сівозміні

№ поля Сільськогоспо-дарська культура Обгрунтування прийомів удобрення Машини для внесення добрив
спосіб внесення календарний строк внесення форма добрива Норми і дози добрив
кг д. р./ га ц ф. в./ га
I Основне удобрення
Припосівне удобрення
І підживлення
ІІ підживлення
ІІІ підживлення
II Основне удобрення
Припосівне удобрення
І підживлення
ІІ підживлення
ІІІ підживлення

Продовження табл. 20

III Основне удобрення
Припосівне удобрення
І підживлення
ІІ підживлення
ІІІ підживлення
IV Основне удобрення
Припосівне удобрення
І підживлення
ІІ підживлення
ІІІ підживлення

Продовження табл. 20

V Основне удобрення
Припосівне удобрення
І підживлення
ІІ підживлення
ІІІ підживлення
VI Основне удобрення
Припосівне удобрення
І підживлення
ІІ підживлення
ІІІ підживлення

Продовження табл. 20

VII Основне удобрення
Припосівне удобрення
І підживлення
ІІ підживлення
ІІІ підживлення
VIII Основне удобрення
Припосівне удобрення
І підживлення
ІІ підживлення
ІІІ підживлення

Продовження табл. 20

IX Основне удобрення
Припосівне удобрення
І підживлення
ІІ підживлення
ІІІ підживлення
X Основне удобрення
Припосівне удобрення
І підживлення
ІІ підживлення
ІІІ підживлення

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


8775763152232939.html
8775804696388705.html
    PR.RU™