Створити новий документ «ГУ-45 на подавання»

Для того щоб створити новий документ, необхідно на панелі операцій виділити «ГУ-45 на подавання» та виконати одну з наступних дій:

- вибрати операцію «Новий документ [Alt + D]» на панелі гарячих клавіш;

- натиснути комбінацію клавіш Alt + D.

Після виконання цих дій буде відкрито діалог створення нового документу(див. мал.8.1).

Мал. 8.1. Діалог створення ГУ-45 на подавання (на під’їзній колії)

Мал. 8.2. Діалог створення ГУ-45 на подавання (на під’їзній колії за письмовою угодою)

Мал. 8.3. Діалог створення ГУ-45 на подавання (на місцях загального користування)

Перелік полів діалогу створення пам’ятки ГУ-45 на подавання залежить від обраного виду роботи та повністю відповідає технології створення переліків на подавання, що описані вище (див. розділ 7.2).

Після введення всіх даних необхідно натиснути кнопку «Далі>>», при цьому буде відкрите вікно створення переліку вагонів на подавання (Мал.8.4). Вікно складається з двох блоків інформації: основні дані та список вагонів.

Мал. 8.4. Створення/коригування пам’ятки ГУ-45 на подавання

Основні дані:

- стан пам’ятки – відображає стан документу;

- номер пам’ятки – відображає номер документу та дату створення (для документів зі статусом «Новий» номер відсутній);

- під’їзна колія – найменування під’їзної колії;

- вантажовласник – найменування вантажовласника;

- напрямок подачі – відображає напрямок подачі вагонів;

- час подавання – вказується час подавання вагонів для здійснення операції;

- вагони прийняв – прізвище відповідальної особи;

- здав прийомоздавальник – прізвище відповідальної особи;

- письмова угода – відображає дані про письмову угоду (лише для випадків роботи на під’їзній колії за письмовою угодою).

Блок «Список вагонів» містить закладки, що дозволяють користувачеві працювати з вагонами, що дислоковані на станції, з натурними листами поїздів, а також, з переліками вагонів на подавання, що були створені раніше. В переліку вибраних вагонів відображаються ті, що будуть включені до пам’ятки на подачу. Також в переліку вибраних вагонів може бути встановлено признак «здвоєної» операції.Після введення всіх даних, документ необхідно зберегти (кнопка «Зберегти»), при цьому йому буде автоматично присвоєно унікальний номер.

Збережений документ стає доступний для друкування, корегування або підтвердження. Для того, щоб надрукувати документ, необхідно натиснути кнопку «Друк», вказати параметри друку (принтеру) та натиснути «ОК». Після корегування даних документу, потрібно зберегти внесені зміни, для цього необхідно повторно відправити документ на сервер.

Щоб підтвердити збережений документ, необхідно натиснути кнопку «Підтвердити>>». Після цього документ буде відкрито для перегляду (див. Мал.8.5).

Мал. 8.5. Перегляд пам’ятки ГУ-45 на подавання


8847719605647468.html
8847792952040425.html
    PR.RU™